Virkestillredning, Guldkortet

Kurs

KURSLÄNGD

Kurslängd 2 dagar (1+1 dag). Kursen avslutas med ett test. Kursen genomförs av personal från VMF ute i varje avverkningslag.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inga speciella förkunskaper krävs.

MÅLGRUPP

Avverkningspersonal, avverkningsledare, personal som ansvarar för mätningsfrågor samt skogsägare som vill lära sig mer om virke och virkestillredning.

Beskrivning

Virkesmätningen och dess organisation

 • Grundläggande kunskaper om materialet trä, dess uppbyggnad och egenskaper
 • De viktigaste industrigrenarnas råvarukrav och dess produkter
 • Tillredningsbestämmelser för olika virkessortiment
 • Generella mätningsbestämmelser
 • Särskilda mätningsbestämmelser som är aktuella för avverkningslaget
 • Vrakorsaker
 • Skogsröta i ändytor
 • Insektsskador på trä
 • Leveransbestämmelser
 • Uppföljningsmetod för att finna kap- och fällsprickor
 • Uppföljning av skördarens längdmätning
  Specialsortiment

Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • känna till virkesmätningens organisation
 • känna till vedens uppbyggnad och dess egenskaper
 • känna till vedegenskaper som har betydelse för förädlingsindustrin
 • känna till industrigrenarnas viktigaste råvarukrav
 • kunna hur man med god virkesvård i skogen undviker skador på råvaran
 • känna till och förstå förekomst och konsekvenser av apterings- och tillredningsfel
 • kunna virkesmätnings-, tillrednings- och leveransbestämmelser
 • kunna förebygga tillredningsfel
 • kunna utföra egenuppföljning av kap- och fällsprickor
 • förstå betydelsen av väl kalibrerade längd- och diametergivare
 • kunna utsyna specialsortiment

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  © 2017 Skogsbrukets Yrkesnämnd

  Scroll to top