Torsten P. Skog

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Anordnar kurs i natur och kulturmiljövård grund samt förnyelse

Så här anmäler du dig

E-post eller telefon

SYN Kurser

Möt våra lärare

TORSTEN PETTERSSON

Skogsmästare, yrkeslärare i skogsbruk

Skogsmästare 1974. Lärarutbildning 1978. Anställd vid naturbruksgymnasiet Jällaskolan 1974-2012 innehållande samtliga skogliga ämnen i gymnasieprogram dessutom ekologi, biologisk mångfald, artkännedom.

1997-2012 Grönt kort i skogen kurser av allehanda slag för Mellanskog, Billerud Korsnäs, Holmen, Skogssällskapet.

2001-2012 ansvarig för skogligt basår inför skogsmästarprogrammet.

1995 Kurs Skoglig naturvårdbiologi SLU 30p.

2011 Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver. Lydande: För framgångsrikt arbete i skogsvårdens tjänst.

2017 Deltagit i SYN-kurs Skyddsdikning/dikesrensning.

2012- och pågående: Syn-kurser i natur och kulturmiljövård grund och förnyelse med entreprenörer från Mellanskog, Billerud Korsnäs, Skogssällskapet, Stora Enso mfl. samt elever vid naturbrukskolor Ösby Sala och Jälla Uppsala

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © 2018 Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top