Skogsstyrelsen, Östergötland

KursanordnareSkogsstyrelsen

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN Kurser

Möt våra lärare

Björn-Erik Holm

Skogskonsulent

Pedagog, Rådgivare och Utbildare i Miljöhänsyn och ståndortsanpassat skogsbruk sedan slutet på 1980 -talet . Började bl.a. med arbetet att utforma de första nya naturvårdsutbildningarna tillsammans med Börje Drakenberg skogsbiologerna för Modo skog på 1990- talet. Arbetat med de "Nya" Miljöutbidningarna konternuerligt under 1990 och 2000 tal tillsammans med sakkunniga Arkeologer, Biologer, Vatten - Mark och vägspecialister m.fl bl.a. från Skogforsk, Skogsstyrelser, Länsstyrelser samt Privata Konsulter.

Kjell Svarvar

Arkeolog

Arbetat som arkeolog på länsmuseer, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och bl a verkat som uppdragsfinansierad arkeolog i Östergötland sedan början av 2000-talet. Jobbar mycket med länets skogliga forn- och kulturlämningar och har under många år utfört ett pågående arbete med kvalitetssäkring för kulturmiljöregistret av materialet i Skogsstyrelsens Skog & Historia-databas.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top