Raskamåla Skog AB

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Jag avser främst att hålla kurser för andra organistationer/företags räkning som upphandlad eller kontrakterad utbildare. Arbetsområdet är Södra Sverige.

Så här anmäler du dig

Till Helene Reiter på mejl eller telefon.

SYN Kurser

Möt våra lärare

Helene Reiter

Jägmästare

Sedan 2012 har jag arbetat med SYN-utbildningar i min tjänst som skogskonsulent på Skogsstyrelsen på Blekinge distrikt. Jag har arrangerat och undervisat ett 20-tal utbildningar för entreprenörer och tjänstemän i hela södra Sverige. Jag har också planerat och genomfört ett flertal specialkurser för parkanställda samt i arbetsmarknadsprojket på kommuner och Skogsstyrelsen. Utbildningarna har varit den gamla "generella" samt dikesrensning/skyddsdikning , röjning/förröjning och avverkning. Nu är jag pensionär och kommer att bistå Skogsstyrelsen och kommuner samt vissa företag och organistationer i Södra Sverige.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top