Norra Skogsskolan

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Norra Skogsskolan® är Norras kunskapsplattform för skogsägare, entreprenörer och allmänhet. Oavsett vilken vision du har för din skog strävar Norra efter att hela tiden erbjuda de resurser och kunskaper som behövs för att hjälpa dig att bedriva ett lönsamt, fritt och roligt skogsbruk. Utbildningarna riktar sig även till dig som vill utveckla ditt skogsföretagande och kompetensutveckla dig själv eller din personal.

Våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med fokus på privat skogsägande och skogsbruk i Norra Sverige. Norra Skogsskolan är ett av Norras varumärken.

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 17 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruksområden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst".

Så här anmäler du dig

Via www.norraskogsskolan.se

SYN Kurser

Möt våra lärare

Benny Bäcklund

Systemansvarig praktiska utbildningar

Motorsåg Röjsåg och Fyrhjulings instruktör inom Säker Skog
Motorsåg, A, B, C, D, E, E Bygg, I, V och S
Röjmotorsåg A, B och T
Fyrhjulings A, B och C
Lärare Naturbruksgymnasiet i Burträsk

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © 2018 Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top