Hushållningssällskapet Värmland

KursanordnareKommersiell

Möt våra lärare

Christian Jensen

Skogsrådgivare

Utbildad jägmästare och har sedan examen 2013 arbetat som skogsrådgivare och internkontrollant för miljöcertifieringsuppföljningar åt bolag aktiva i skogsbruket. Dessa uppföljningar har inneburit att kontrollera att slutavverkningar och markberedning är rätt planerade och utförda, enligt målbilden i PEFC och FSC. Jag har tidigare varit med och kört utbildning för grönt kort, natur och kulturmiljövård åt skogliga entreprenörer främst röjningsentreprenörer. Som skogsrådgivare hjälper jag skogsägare med planering av åtgärder, budget, rotpoststämplingar, skogsbruksplaner och vägprojektering.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top