Hushållningssällskapet KKB

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Hushållningssällskapet är en fristående medlems- och idéorganisation som har rådgivning inom de gröna näringarna skog, jordbruk, fiske och vatten, ekonomi, juridik i hela landet samt driver lantbruksgymnasium utanför Kalmar, Växjö och Gamleby.

Så här anmäler du dig

Anmälan sker via mail eller telefon till Simon Halling Ekmåne, 076-879 1518 eller simon.halling@hushallningssallskapet.se

SYN Kurser

Möt våra lärare

Simon Halling Ekmåne

Samordningsansvarig och sakkunnig lövskogsskötsel och kulturmiljöhänsyn samt viltfrågor

Jag är till yrket utbildad Jägmästare, examen tog jag 2011. Sedan dess har jag bland annat arbetat på Skogsstyrelsen och Södra Skog samt Hushållningssällskapet. Jag arbetar främst med rådgivning till enskilda markägare, rekreationsskogsbruksplaner, samt med viltvårdsplaner. En hel del utbildning via lantbruksgymnasiet i skogsfrågor samt planering av enskilda åtgärder i skogsnäringen blir det också. Dessutom har jag jobbat med seminarier för markägare, rotpoststämplingar samt värdering av fastigheter. En del forskning och utbildningskoncept arbetar jag även med inom Hushållningssällskapet, bland annat utvecklande av utbildningar för våra elever på naturbruksgymnasium Gamleby, Kalmar samt Ingelstad.

Mats Åkerman

Sakkunnig skogsbruksplaner samt certifiering

Skogsmästare med examen 1997. Skogsrådgivare med inriktning på produktion och miljö. Kunskap om planering, virkesmarknad, avverkning, certifiering och miljöhänsyn vid avverkning. Anställd på Hushållningssällskapet sedan 2010 och här arbetar jag med utbildning, skoglig rådgivning, rotpoststämpling, virkesförsäljning, grön planläggare, värdering av skogsskador, internrevisor Svenska kyrkan FSC, internrevisor Hushållningssällskapen PEFC samt intrångsvärdering.

Karl Öden

Sakkunnig röjning, markberedning samt plantering

Skogsrådgivare på Hushållningssällskapet sedan 2018. Har haft eget skogsvårdsföretag med plantering, röjning och inventeringar på agendan. Lång erfarenhet av arbete i skogsmark.

Karl Gustafsson

Sakkunnig avverkning, gallring, skotning, mätning

Skogsingenjör med examen 2003. Skogsrådgivare med inriktning på produktion och miljö. Kunskap om avverkningsplanering, virkesmarknad, prislistor, försäljning, skogsvård m.m. Anställd på Hushållningssällskapet sedan 2016. Främsta arbetsuppgifter på Hushållningssällskapet är skoglig rådgivning gentemot enskilda skogsägare, rotpoststämpling, askåterföring samt skogsvård.

Björn Ny

Sakkunnig praktisk hantering av motorsåg

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top