Hushållningssällskapet KKB

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Hushållningssällskapet är en fristående medlems- och idéorganisation som har rådgivning inom de gröna näringarna skog, jordbruk, fiske och vatten, ekonomi, juridik i hela landet samt driver lantbruksgymnasium utanför Kalmar, Växjö och Gamleby.

Så här anmäler du dig

Anmälan sker via mail eller telefon till Simon Halling Ekmåne, 076-879 1518 eller simon.halling@hushallningssallskapet.se

SYN Kurser

Möt våra lärare

Simon Halling Ekmåne

Samordningsansvarig och sakkunnig lövskogsskötsel och kulturmiljöhänsyn samt viltfrågor

Har genomfört Jägmästarexamen 2004- 2011 på Sveriges Lantbruksuniversitet, totalt 304, 5 hp. Inriktningen var Skogshushållning och som specialisering hade jag inom de inom naturvård relevanta kurserna Ekologi A samt Ekologi B (BI4280 respektive BI4288), Ekofysiologi (BI4286), Bevarandebiologi (BI0794), Mångbruksplanering (SH0044) samt Skogen, landskapet och människan (SH0033). Även kunskap inom historik och den mänskliga påverkan av sitt näraliggande landskap har ingått i min utbildning.

Jag har arbetet på Södra Skog, Sveaskog, SLU som forskningsassistent samt på Skogsstyrelsen innan jag anställdes på Hushållningssällskapet i augusti 2011. Genom mitt arbete och företagsutbildningar har jag skaffat mig kunskap i utvärdering och inventering i naturvärdesbedömningar gällande strukturer, biotoper och varierande miljöer.

År 2010 genomförde jag den första Grönt Kort- utbildning inom kultur- och naturvård. Jag har gått ädellövskogsskötselutbildning hos Skogsstyrelsen i Halmstad under 2014. Hösten 2015 genomförde jag och klarade Motorsågskort AB.

Mats Åkerman

Sakkunnig skogsbruksplaner samt certifiering

Skogsmästare med examen 1997. Skogsrådgivare med inriktning på produktion och miljö. Kunskap om planering, virkesmarknad, avverkning, certifiering och miljöhänsyn vid avverkning. Anställd på Hushållningssällskapet sedan 2010 och här arbetar jag med utbildning, skoglig rådgivning, rotpoststämpling, virkesförsäljning, grön planläggare, värdering av skogsskador, internrevisor Svenska kyrkan FSC, internrevisor Hushållningssällskapen PEFC samt intrångsvärdering.

Karl Öden

Sakkunnig röjning, markberedning samt plantering

Skogsrådgivare på Hushållningssällskapet sedan 2018. Har haft eget skogsvårdsföretag med plantering, röjning och inventeringar på agendan. Lång erfarenhet av arbete i skogsmark.

Karl Gustafsson

Sakkunnig avverkning, gallring, skotning, mätning

Skogsingenjör med examen 2003. Skogsrådgivare med inriktning på produktion och miljö. Kunskap om avverkningsplanering, virkesmarknad, prislistor, försäljning, skogsvård m.m. Anställd på Hushållningssällskapet sedan 2016. Främsta arbetsuppgifter på Hushållningssällskapet är skoglig rådgivning gentemot enskilda skogsägare, rotpoststämpling, askåterföring samt skogsvård.

Björn Ny

Sakkunnig praktisk hantering av motorsåg

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top