Hamilton Forest Consulting AB

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

Grundutbildning och förnyelse för SYN gällande skoglig skötselplanering och skogsbruksplanläggning , grundutbildning/repetition naturvärdesbedömning enligt Drakenbergs modell.

Så här anmäler du dig

Anmälan på mail hans@hamiltonfc.se

SYN Kurser

Möt våra lärare

Hans Hamilton

Skogstekniker

Skoglig utbildning på SLU, därefter skoglig naturvårdsekologi 20 p, motsvarande samma utbildningsnivå som Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventerare. Arbetat med skogsbruksplanläggning, naturinventeringar, upprättande av skötselplaner för olika skyddade områden sedan mer än 20 år.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top