ECS Entreprenörscertifiering Skog AB

KursanordnareKommersiell

Beskrivning

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply med över 2300 anslutna certifierade skogsentreprenörer. Vi arbetar utan andra sidointressen med de frågor som genom certifieringsstandarden är knutna till entreprenörscertifieringen. Vår viktigaste verksamhet är mötena med skogsentreprenörer över hela landet. SYN-kurser i ECSkog:s regi ges i första hand till entreprenörer anslutna till ECSkog och endast i form av förnyelsekurser.

Så här anmäler du dig

Endast genom e-post eller entreprenörswebben.

E-post: utbildning@ecskog.se, eller entreprenörswebben

SYN Kurser

Möt våra lärare

Ronnie Andersson

Kundansvarig/Internrevisor

Internrevisor, ECSkog AB
Virkesköpare, Sveaskog Förvaltnings AB
Produktionsledare/inköpare, Sågbränsle AB
Produktionsledare, Naturbränsle i Mellansverige AB
Skogskonsulent, Skogsstyrelsen
Besiktningsman, Skogssällskapet Förvaltnings AB
MSc in forest management, SLU

Per Eriksson

VD/Internrevisor

VD/Internrevisor, ECSkog AB
Affärsansvarig och Fastighetsansvarig, Sveaskog Förvaltnings AB
Forskare, Skogforsk
Virkesköpare och produktionsledare, Sydved
Jägmästare, SLU

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top