Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

KURSER

Visa alla kurser

Webbaserade utbildningar
för dig som arbetar i skogen!

Som komplement till de traditionella SYN-kurserna erbjuder vi genom Skötselskolan ett antal webbaserade utbildningar. Dessa webbaserade utbildningar ger teoridelen i aktuell SYN-kurs.

Fördelen med webbutbildning är att du kan studera när och var du vill, förutsatt att du har en dator och är uppkopplad till Internet. Du kan gå igenom utbildningen i eget tempo med stöd av bild, film och text. Den senare kan läsas och/eller avlyssnas. Klicka nedan för mer information!

Till Skötselskolan

Vi stöder SYN-kursprogrammet!

Har du förlorat något av dina utbildningsbevis ska/kan du själv logga in och se över dina bevis under Mina Uppgifter.

För frågor rörande SYNs kurser dess innehåll kontakta SYNs kvalitétsansvarige:
Lotta Möller
E-post: lotta@lottamollerab.se

För frågor rörande yrkesnämnden kontakta:
Maud Petri-Rådström
E-post: maud.petri.radstrom@grona.org

För teknisk support och frågor rörande inloggning, registrering etc. kontakta den tekniska leverantören:
Ampere Media AB
E-post: support@amperemedia.se

© Skogsbrukets Yrkesnämnd

Scroll to top