Uppsala Yrkesgymnasium Jälla

KursanordnareSkola

Beskrivning

Vi är Uppsalas största yrkesgymnasium och många olika typer av verksamheter och utbildningar finns samlade på samma skola och gård. Syn-utbildningarna erbjuds våra elever inom Naturbruksprogrammet - Inriktning Skog -Skogsmaskinsförare samt till våra studerande på Skogsmästarskolans Basår.

Så här anmäler du dig

Kurserna erbjuds för närvarande endast till skolans elever samt skogligt basår. Skolan anmäler eleverna.

SYN Kurser

Möt våra lärare

Rune Simonsson

Jägmästare (Msc Forestry)

Rune Simonsen, skogslärare på Uppsala Yrkesgymnasium. Undervisar både studerande på Skogsmästarskolans Basårsutbildning och gymnasieelever inom Naturbruksprogrammet - Skog.

Deltog våren 2018 som hjälplärare och student på de två kurserna:
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning (grund) och Natur- och kulturhänsyn - Röjning/Förröjning för två elevgrupper. Torsten Pettersson på Torsten P. Skog var kursledare och fungerade som handledare för mig. Jag assisterade med att ställa iordning och uppdatera kursmaterialet för en ”Grönt kort pärm” som eleverna får med sig efter avslutad utbildning och som fungerar som komplement/referenslitteratur och erbjuder ytterligare fördjupning inom området. På fältdelen av kurserna assisterade jag som hjälplärare och var även själv student. Jag hade stor möjlighet för att diskutera de olika målbildernas praktiska tillämpningar tillsammans med eleverna och med kursledaren före och efter undervisningstiden.
Processen med att leta fram material för kurspärmen samt SYNs material på webben innebär att jag är mycket påläst inom både certifiering enligt FSC och PEFC och nuvarande målbilder och processen som ligger bakom deras tillkomst.

Jag undervisar bland annat i gymnasiekurserna Skogskötsel 1, Marken och växternas biologi och Motor- och Röjmotorsåg 1. Dessa kurser berör många delar som ingår i syn-kurserna; bland annat artskunskap, certifiering och naturhänsyn i praktiken samt biologiska processer och naturmiljöer.

Som arbetsledare inom plantering och röjning jobbade jag med målbilderna dagligen.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

    © Skogsbrukets Yrkesnämnd

    Scroll to top